Tarieven – Tandartspraktijk van der Wielen – Akersloot

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Onderaan kunt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden lezen. Voor meer vragen kunt u ons mailen of bellen

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

FAQ
Geven jullie ook korting?
We geven geen korting. De prijs wordt bepaald door moeilijkheidsgraad van de behandeling en de
gekoppelde tijdsbesteding. Verder natuurlijk door onze bedrijfskosten zoals materiaal, locatie, personeel, opleiding en training, research om maar eens een paar facetten te noemen. We denken wel graag mee met u om de voor u noodzakelijke behandeling passend te krijgen in uw budget.
Geven jullie ook garantie?
Ja we geven nu al garantie, we zullen dat aangeven per soort behandeling.
vullingen- 2 jaar garantie
kronen – 5 jaar garantie
de garantie geldt alleen
indien u 2 x per jaar voor een uitgebreide controle komt en u de adviezen opvolgt inzake het onderhoud van uw gebit van tandarts, mondhygiëniste of preventie assistente indien breuk van een vulling of kroon het gevolg is van een ongeval of onjuist gebruik zal geen garantie van toepassing zijn.

Kanaalbehandelingen
– op kanaal behandelingen wordt afhankelijk van de omvang van de ontsteking een prognose gegeven over de haalbaarheid en levensduur van de tand of kies. (DETI-score) op tandvleesbehandelingen wordt geen garantie gegeven omdat het resultaat voor 80% afhankelijk is van uw eigen mondzorg en inzet.
Als ik bij een andere tandarts een behandeling laat uitvoeren omdat deze goedkoper is kan ik dan toch bij jullie patiënt blijven?
Ja dat is mogelijk, echter behandeling van klachten welke het gevolg zijn van deze behandeling zullen wij bij u in rekening brengen.

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.